Политика конфиденциальности и обработка персональных данных

Kā mēs apstrādājam personas datus?

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, pases sērijas numurs un tālruņa numurs, lai mēs varētu izpildītu savas saistības pret Jums kā klientu, Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei.

Galvenokārt mēs apstrādājam savu klientu personas datus, lai sniegtu ceļojumu pakalpojumus un veiktu visas ar tiem saistītās darbības. Dažkārt mēs iegūstam informāciju arī no citiem avotiem, piemēram, no citiem tūroperatoriem vai no ceļojumu aģentūrām, ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi. Sensitīvu personas datu piekļuvei un apstrādei ir noteiktas īpaši stingras prasības.

Saziņā ar klientiem mēs bieži vien izmantojam e-pastu. Ja mums ir jānosūta sensitīvi personas dati, izmantojot publisku e-pastu, mēs garantējam Jūsu datu drošību.